Etüt ve Planlama Departmanı

kalite bölümü

e-öğrenme bölümü

Anadili olmayanlara Arapça öğretme merkezi

Toplum Hizmeti ve Sürekli Eğitim Merkezi

Uluslararası İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Hukuk Merkezi

Liderlik Güçlendirme Merkezi

İslami Bilim Merkezi